35.095 IV

Wijziging begrotingsstaten Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2018 (najaarsnota)Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten van Koninkrijksrelaties en het BES-fonds voor het jaar 2018. Deze wijzigingen houden verband met de Najaarsnota.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK, 1) op 20 december 2018 zonder stemming aangenomen.

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel op 29 januari 2019 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

30 november 2018

titel

Wijziging van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 december van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 december, dan treedt zij inwerking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 december van het onderhavige begrotingsjaar.


Documenten

7