33.996, L

Motie-Postema (PvdA) c.s. over vergunningverlening voor kansspelen op afstandIn deze motie wordt de regering verzocht te bewerkstelligen dat vergunningverlening voor het aanbieden van kansspelen op afstand enkel en alleen geschiedt aan partijen die zich gedurende een aaneengesloten periode van minimnaal twee jaar niet onvergund, actief en specifiek op de Nederlandse markt hebben gericht.Kerngegevens

nummer 33.996, L
ingediend 12 februari 2019
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 19 februari 2019 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. SGP, ChristenUnie, CDA, PvdD en SP stemden tegen.
indiener(s) A. Postema (PvdA)
mede ondertekend door M.C.T. Fiers (PvdA)
J.E.A.M. Nooren (PvdA)
M. Sini (PvdA)
L.H.J. Verheijen (PvdA)
dossier(s) Organiseren van kansspelen op afstand (33.996)
behandelende commissie(s) commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)

Bijzonderheden

De commissie voor J&V is bij brief van de minister voor Rechtsbescherming van 15 november 2019 geïnformeerd over de uitvoering van deze motie (EK, R met bijlagen).