33.996, M

Motie-Postema (PvdA) c.s. over het blokkeren van internetsites van illegale aanbieders van online kansspelenIn deze motie wordt de regering verzocht

  • de Kamer te informeren over de criteria die de regering hanteert bij het blokkeren van internetsites;
  • de notice-and-take-down-procedure op grond van artikel 54a van het Wetboek vanStrafrecht te hanteren in geval bestuursrechtelijke maatregelen voor het weren van illegaal online aanbod van kansspelen niet leiden tot het daadwerkelijk en onverwijld verdwijnen van dit aanbod;
  • bij de evaluatie van de Wet organiseren van kansspelen op afstand (33.996), zoals voorzien binnen drie jaren na inwerkingtreding van de Wet, de wenselijkheid van aanvullende bestuursrechtelijke instrumenten voor het blokkeren van illegale internetsites opnieuw te bezien.


Kerngegevens

nummer 33.996, M
ingediend 12 februari 2019
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 19 februari 2019 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. SGP, ChristenUnie, VVD, PvdA, CDA en OSF stemden voor.
indiener(s) A. Postema (PvdA)
mede ondertekend door M.C.T. Fiers (PvdA)
J.E.A.M. Nooren (PvdA)
M. Sini (PvdA)
L.H.J. Verheijen (PvdA)
J.G. Vlietstra (PvdA)
dossier(s) Organiseren van kansspelen op afstand (33.996)
behandelende commissie(s) commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)

Bijzonderheden

De commissie voor J&V is bij brief van de minister voor Rechtsbescherming van 15 november 2019 geïnformeerd over de uitvoering van deze motie (EK, R met bijlagen).