Verslag van de vergadering van 19 februari 2019 (2018/2019 nr. 19)

Aanvang: 13.51 uur

Status: gecorrigeerd


Stemming Kansspelen op afstand

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand (33996).

(Zie vergadering van 12 februari 2019.)

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Strik i (GroenLinks):

Voorzitter. Voor mijn fractie zijn kansspelen op afstand een worsteling, omdat de wet het risico draagt van normalisering van online gokken, wat ertoe kan leiden dat het aantal gebruikers en ook het aantal gokverslaafden stijgt. Tegelijkertijd vinden wij de huidige situatie van een enorm aanbod illegale gokbedrijven onbevredigend. Die krijg je ook niet weg met een simpel verbod. Daarom geven wij de voorkeur aan een vergunningenstelsel met voorwaarden over een strikt preventiebeleid.

Maar daarbij willen we wel aantekenen dat reclame voor online gokken ons een doorn in het oog is. We betreuren dus ook dat de motie niet is aanvaard. Wij roepen de minister op om bij de eerstkomende rapportage nader in te gaan op de wenselijkheid van verdere inperking, omdat tenslotte zijn belangrijkste argument was dat het in het begin nodig zou zijn om de nodige kanalisatie te bereiken.

De voorzitter:

Dit is een stemverklaring bij de wet, begrijp ik van u. Zijn er nog andere leden die een stemverklaring bij het wetsvoorstel willen afleggen?


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Gerkens i (SP):

Voorzitter. In alle landen waar online gokken mogelijk is gemaakt, hebben we gezien dat het aantal verslaafden toeneemt. Het zou beter zijn geweest als we hier een wetsvoorstel hadden gehad waarbij online gokken, dat nu illegaal is, beter aangepakt zou worden. Dat voorstel ligt er niet. Gokken gaat naar de markt en daar is mijn partij tegen.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Gerkens. Zijn er nog andere leden die een stemverklaring bij het wetsvoorstel willen afleggen? Ik zie dat dat niet het geval is.

Dan gaan we stemmen over het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand.

Ik heb de bewindslieden van Justitie en Veiligheid en van Rechtsbescherming al welkom geheten bij de stemmingen.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de VVD, de PvdA, GroenLinks, D66 en de PVV voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de PvdD, 50PLUS, de OSF en de SP ertegen, zodat het is aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Voordat ik een moment schors, gaan we over naar de stemmingen over een tweetal aangehouden moties.