35.215 (R2128)

Goedkeuring Verdrag betreffende werk in de visserijsectorDit voorstel van Rijkswet beoogt de goedkeuring van het op 14 juni 2007 te Genève tot stand gekomen Verdrag betreffende werk in de visserijsector (Tractatenbladen 2011, 152PDF-document, en 2016, 113PDF-document). Het verdrag heeft als doel om wereldwijd fatsoenlijke leef- en werkomstandigheden voor vissers te waarborgen en een level playing field te scheppen in de visserij op het gebied van leef- en werkomstandigheden voor vissers.

Het wetsvoorstel 'Implementatie Verdrag en Richtlijn betreffende werk in de visserijsector' (35.194) implementeert het verdrag in de Nederlandse wetgeving.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (TK, 2) is op 5 september 2019 als hamerstuk afgedaan door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 1 oktober 2019 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

29 mei 2019

titel

Goedkeuring van het op 14 juni 2007 te Genève tot stand gekomen Verdrag betreffende werk in de visserijsector (Trb. 2011, 152 en Trb. 2016, 113)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten

11