Kamerleden bij interparlementaire klimaatconferentieOp 6 en 7 oktober 2019 organiseerde het Finse parlement in het kader van het EU-voorzitterschap een interparlementaire conferentie over klimaatverandering in Helsinki, Finland. Namens de Eerste Kamer namen Arda Gerkens (SP) en Lennart van der Linden (FVD) deel. Vanuit de Tweede Kamer waren Agnes Mulder (CDA) en Matthijs Sienot (D66) bij de conferentie aanwezig.

Tijdens de conferentie werd er gesproken over strategieën voor een CO2-neutrale toekomst, de noodzakelijkheid om de emissiereductie tegen 2030 te versnellen en werd er gekeken naar "klimaat-slimme" investeringen in de financiële sector. Er werden presentaties gegeven vanuit onder andere de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO), het Potsdam Instituut voor Klimaatonderzoek (PIK) en de Climate Bonds Initiative.

De Tweede Kamerdelegatie heeft tijdens de conferentie een voorstel ingediend om een aantal informele conclusies aan te nemen. Deze conclusies zijn een oproep aan de Europese Commissie en de Europese Raad om het lange termijndoel vast te stellen dat de EU in 2050 klimaatneutraal moet zijn. De Europese Commissie en Europese Raad worden ook opgeroepen om de huidige EU-brede reductiedoelstelling voor het jaar 2030 aan te scherpen. Aan het einde van de conferentie zijn deze conclusies met een meerderheid van de leden van de delegaties aangenomen.


Deel dit item: