35.356

Goedkeuring en uitvoering Protocol tot uitbanning van illegale handel in tabaksproductenDit wetsvoorstel dient tot goedkeuring van het Protocol tot uitbanning van illegale handel in tabaksproducten (Tractatenblad 2014, 155PDF-document) voor het Europese deel van Nederland en treft enige wettelijke voorzieningen om dit Protocol uit te kunnen voeren.

De belangrijkste bepalingen die worden geïmplementeerd vereisen de inrichting van een vergunningenstelsel dan wel controlesysteem voor productieapparatuur, en het betrachten van zorgvuldigheid voorafgaand aan en bij het onderhouden van zakelijke relaties met betrekking tot de toeleveringsketen van tabak, tabaksproducten en productieapparatuur. Ter implementatie van deze bepalingen worden met dit wetsvoorstel de Tabaks- en rookwarenwet en de Wet op de accijns gewijzigd.


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK, 2) op 18 maart 2020 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 7 april 2020 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

6 december 2019

titel

Goedkeuring en uitvoering van het op 12 november 2012 te Seoul tot stand gekomen Protocol tot uitbanning van illegale handel in tabaksproducten (Trb. 2014, 155)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

  • 1. 
    Artikel I van deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst
  • 2. 
    De artikelen II tot en met V treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Documenten