35.300 X, B

Motie-Beukering (FVD) c.s. over het intrekken en restitueren van de Regeling Vroegtijdige Uittreding boete door DefensieIn deze motie wordt de regering verzocht de door Defensie te betalen boete ingevolge Regeling Vroegtijdige Uittreding (RVU-boete) in te trekken, onder restitutie van de reeds door Defensie tot op heden betaalde boetes en dit te verwerken in de Voorjaarsnota.Kerngegevens

nummer 35.300 X, B
ingediend 16 december 2019
behandelstatus vervallen
toelichting behandelstatus Aangehouden op 16 december 2019. Vervallen op 17 november 2020 op basis van artikel 93, derde lid, van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer.
indiener(s) A.J.A. Beukering (FVD)
mede ondertekend door P.M.L. Frentrop (FVD)
L.P. van der Linden (FVD)
A. Nanninga (FVD)
H. Otten (Otten)
J. van Pareren (FVD)
M.J. van Rooijen (50PLUS)
J.W.E. de Vries (Otten)
L.F.A.M. van Wely (FVD)
dossier(s) Begrotingsstaten Defensie 2020 (35.300 X)
behandelende commissie(s) commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)