34.986, Y

Motie-Nicolaï (PvdD) c.s. over de bevoegdheid tot het op aanvraag kunnen verstrekken van een conformiteitsverklaringIn deze motie wordt de regering verzocht haar oordeel over het punt uit het advies van de Raad van State een bevoegdheid op te nemen tot het op aanvraag kunnen

verstrekken van een conformiteitsverklaring die aangeeft dat een bouwplan voldoet aan de wettelijke regels indien dat plan zal worden uitgevoerd in een gebied waar geen wettelijke verplichting geldt voor het bouwen met vergunning, in heroverweging te nemen als uit rechtspraak na inwerkingtreding van de Omgevingswet blijkt dat het aanvragen van een bouwvergunning in zo’n geval niet leidt tot een voor beroep vatbare beschikking.Kerngegevens

nummer 34.986, Y
ingediend 28 januari 2020
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 11 februari 2020 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. GroenLinks, D66, SP, PvdD, PvdA, FVD, 50PLUS en Fractie-Otten stemden voor. De OSF-fractie was niet aanwezig bij de stemming.
indiener(s) P. Nicolaï (PvdD)
mede ondertekend door S.M. Kluit (GroenLinks)
N.K. Koffeman (PvdD)
J.E.A.M. Nooren (PvdA)
C. Teunissen (PvdD)
dossier(s) Invoeringswet Omgevingswet (34.986)
behandelende commissie(s) commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)
uitvoeringsstatus niet uitgevoerd

Bijzonderheden

De stemming was op 4 februari 2020 aangehouden tot 11 februari 2020.Uitvoering