34.986, Z

Motie-Nicolaï (PvdD) c.s. over het gebruikmaken van de mogelijkheid om beoordelings- en beleidscriteria vast te leggen in beleidsregelsIn deze motie wordt de regering verzocht, uiterlijk zes maanden na de inwerkingtreding van de Omgevingswet te onderzoeken of bestuursorganen waaraan discretionaire bevoegdheden zijn toegekend, gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid om hun beoordelings- en beleidscriteria vast te leggen in beleidsregels als bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht en te bevorderen dat die bestuursorganen alsnog van die mogelijkheid gebruikmaken indien uit het onderzoek blijkt dat dit niet het geval was, en de Kamer daarover te rapporteren.Kerngegevens

nummer 34.986, Z
ingediend 28 januari 2020
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 11 februari 2020 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. PVV, GroenLinks, SP, PvdD, PvdA, 50PLUS en Fractie-Otten stemden voor. De OSF-fractie was niet aanwezig bij de stemming.
indiener(s) P. Nicolaï (PvdD)
mede ondertekend door S.M. Kluit (GroenLinks)
N.K. Koffeman (PvdD)
J.E.A.M. Nooren (PvdA)
C. Teunissen (PvdD)
dossier(s) Invoeringswet Omgevingswet (34.986)
behandelende commissie(s) commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)

Bijzonderheden

De stemming was op 4 februari 2020 aangehouden tot 11 februari 2020.