Aanvullingswetten geluid en bodem Omgevingswet aanvaardDe Eerste Kamer heeft dinsdag 18 februari ingestemd met twee Aanvullingswetten bij de Omgevingswet. De eerste wet betreft geluid, de tweede gaat om bodem.

Het debat werd voor een korte derde termijn heropend, omdat senator Rietkerk een gewijzigde motie wilde indienen. Minister Van Veldhoven voor Milieu en Wonen vroeg de Kamer de motie aan te houden. De Kamer besloot in meerderheid wel over de motie te stemmen. De gewijzigde motie werd vervolgens aanvaard.

De fracties van VVD, FVD, CDA, D66, PvdA, PVV, ChristenUnie, 50PLUS en SGP stemden voor de Aanvullingswet geluid, de fracties van GroenLinks, SP, PvdD en Fractie-Otten stemden tegen. De OSF-fractie was afwezig.

De Aanvullingswet geluid Omgevingswet stelt regels in de Omgevingswet voor geluid afkomstig van infrastructuur (wegen en spoorwegen) en industrieterreinen.

De fracties van VVD, FVD, CDA, D66, PvdA, PVV, ChristenUnie, 50PLUS en SGP stemden voor de Aanvullingswet bodem, de fracties van GroenLinks, SP, PvdD en Fractie-Otten stemden tegen. De OSF-fractie was afwezig.

De Aanvullingswet bodem Omgevingswet zorgt dat het onderwerp bodem een plaats krijgt binnen het stelsel van de Omgevingswet. Hiermee wordt de zorg voor de bodem verdeeld in de drie pijlers: preventie, toedeling van functies en het beheer van historische bodemverontreinigingen.

De gewijzigde motie van CDA-senator Rietkerk verzoekt de regering in de wet op te nemen dat provincies bevoegd blijven in hun omgevingsverordening industrieterreinen van provinciaal belang aan te wijzen. De minister vroeg de Kamer de motie aan te houden omdat de gesprekken met de betrokken partijen hierover nog gaande zijn.

De fracties van FVD, CDA, GroenLinks, PVV, SP, ChristenUnie, PvdD, 50PLUS, SGP en Fractie-Otten stemden voor, de fracties van VVD, D66 en PvdA stemden tegen. De OSF-fractie was afwezig.Deel dit item: