35.416

Incidentele suppletoire begroting Buitenlandse Zaken 2020 inzake consulaire dienstverleningMet dit wetsvoorstel worden voor het jaar 2020 wijzigingen aangebracht in de begrotingsstaat van het ministerie van Buitenlandse Zaken.


Stand van zaken

Het voorstel (TK, 1) is op 26 maart 2020 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 7 april 2020 na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.


Kerngegevens

ingediend

23 maart 2020

titel

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake consulaire dienstverlening)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van 23 maart van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 23 maart, dan treedt zij inwerking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 23 maart.


Documenten