35.436

Spoedreparatiewet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingenDit wetsvoorstel wijzigt het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht ter verbetering van een aantal fouten in de Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen en de Invoeringswet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen.

Met dit voorstel worden een aantal rechtsmiddelen, die per abuis waren geschrapt bij het overzetten van de tenuitvoeringsbepalingen uit het Wetboek van Strafrecht naar het Wetboek van Strafvordering, opnieuw toegevoegd.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel (EK, A) op 11 juni 2020 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 23 juni 2020 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

14 april 2020

titel

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en enkele andere wetten in verband met het doorvoeren van enkele noodzakelijke reparaties en andere kleine wijzigingen (Spoedreparatiewet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.


Documenten