35.439

Introductie griffierechtcategorieën voor geldvorderingenMet dit wetsvoorstel wordt uitvoering gegeven aan de toezegging aan de Tweede Kamer om in de Wet griffierechten burgerlijke zaken (Wgbz) voor de lagere geldvorderingen in kantonzaken meer griffierechtcategorieën te introduceren. Hiemee komen er griffierechttarieven voor geldvorderingen van € 500 tot € 5.000.

Met dit voorstel wil de regering zorgen dat deze griffierechttarieven beter in verhouding komen te staan tot de hoogte van de vordering. De hoogte van de griffierechten zijn geïndexeerd voor het jaar 2020.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel (EK, A) op 10 november 2020 met algemene stemmen aangenomen.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 28 september 2021 met algemene stemmen aangenomen. De fractie van OSF was niet aanwezig.


Kerngegevens

ingediend

16 april 2020

titel

Wijziging van de Wet griffierechten burgerlijke zaken in verband met het introduceren van meerdere griffierechtcategorieën voor lagere geldvorderingen en het toevoegen van een griffierechtcategorie voor hoge geldvorderingen

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.


Documenten