35.470 XVI

Jaarverslag en slotwet Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2019Het jaarverslag bevat het verzoek tot déchargeverlening over het in 2019 gevoerde financiële beheer met betrekking tot de uitvoering van de begroting van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De slotwet bevat de laatste wijziging van de begroting van de uitgaven en ontvangsten over 2019.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het wetsvoorstel (TK, 3) is op 2 juli 2020 zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. Daarbij is de betreffende bewindspersoon décharge verleend.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 22 september 2020 als hamerstuk afgedaan. Daarbij is de betreffende bewindspersoon décharge verleend.


Kerngegevens

ingediend

20 mei 2020

titel

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2019

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.


Documenten