35.470 IV

Jaarverslag en slotwet Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2019Het jaarverslag bevat het verzoek tot déchargeverlening over het in 2019 gevoerde financiële beheer met betrekking tot de uitvoering van de begrotingen van Koninkrijksrelaties en het BES-fonds. De slotwet bevat de laatste wijziging van de begroting van de uitgaven en ontvangsten over 2019.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (TK nr. 3) is op 2 juli 2020 zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. Daarbij is de betreffende bewindspersoon décharge verleend.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 22 september 2020 als hamerstuk afgedaan en de betreffende bewindspersoon is daarbij décharge verleend.


Kerngegevens

ingediend

20 mei 2020

titel

Jaarverslag en slotwet Koninkrijksrelaties en het BES fonds 2019

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.


Documenten

13