Stemming moties Wijziging begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2019Verslag van de vergadering van 9 juni 2020 (2019/2020 nr. 30)

Aanvang: 13.46 uur

Status: gecorrigeerd


Stemmingen moties Wijziging begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2019

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota),

te weten:

  • de motie-Van Hattem c.s. over VluchtelingenWerk Nederland (35210-VI, letter F);
  • de motie-Van Hattem c.s. over voorkomen nieuwe asielinstroom (35210-VI, letter G);
  • de motie-Van Hattem c.s. over verslagen provinciale regietafels asielopvang (35210-VI, letter H);
  • de motie-Van Hattem c.s. over gebruik van asielopvanglocaties voor verzorgingshuizen of woningen (35210-VI, letter I).

(Zie vergadering van 2 juni 2020.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Wenst een van de leden een stemverklaring over de moties af te leggen? Dat is niet het geval. Wij stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Van Hattem c.s. (35210-VI, letter F).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van FvD, Fractie-Otten en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de SGP, het CDA, de VVD, GroenLinks, de SP, de ChristenUnie, de PvdD, D66, de OSF, de PvdA en 50PLUS ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Hattem c.s. (35210-VI, letter G).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van FvD, Fractie-Otten en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de SGP, het CDA, de VVD, GroenLinks, de SP, de ChristenUnie, de PvdD, D66, de OSF, de PvdA en 50PLUS ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Hattem c.s. (35210-VI, letter H).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, FvD, Fractie-Otten en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van het CDA, de VVD, GroenLinks, de SP, de ChristenUnie, de PvdD, D66, de OSF, de PvdA en 50PLUS ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Hattem c.s. (35210-VI, letter I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van FvD, Fractie-Otten en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de SGP, het CDA, de VVD, GroenLinks, de SP, de ChristenUnie, de PvdD, D66, de OSF, de PvdA en 50PLUS ertegen, zodat zij is verworpen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Dan zijn wij hiermee aan het eind gekomen van de stemmingen en schors ik de vergadering voor enkele ogenblikken.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.