35.504

Uitbreiding reclameverbod voor tabaks- en aanverwante productenMet dit wetsvoorstel wordt een uitbreiding van het reclameverbod voor tabaks- en aanverwante producten geregeld.

Het voorstel perkt de mogelijkheid om reclame te maken op twee manieren in. Ten eerste wordt het aantal speciaalzaken dat is vrijgesteld van het reclameverbod aanzienlijk verkleind. Speciaalzaken moeten aan scherpere eisen voldoen dan voorheen om als aangewezen verkooppunt te worden beschouwd. Enkel ‘aangewezen verkooppunten’, die voldoen aan de criteria die zijn neergelegd in het Tabaks- en Rookwarenbesluit, mogen reclame maken. Dit betekent onder andere dat zogenaamde ‘shops-in-shops’ geen reclamemogelijkheden meer hebben. Ten tweede worden bepaalde reclame-uitingen van speciaalzaken die nu nog wel onder de vrijstelling vallen, zoals reclame op de gevel en – in beperkte gevallen – de etalage, verboden.


Stand van zaken

Het voorstel (TK, 2) is op 6 juli 2021 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, PvdA, PvdD, Fractie Den Haan, D66, ChristenUnie, VVD, SGP, CDA en JA21.

Tegen: PVV, FVD, Groep Van Haga en BBB.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 30 november 2021 als hamerstuk afgedaan. PVV en FVD is daarbij aantekening verleend.


Kerngegevens

ingediend

25 juni 2020

titel

Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet om het reclameverbod aan te scherpen

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten