Stemming Reparatie verhuurderheffing bij gedeeld genot huurwoningenVerslag van de vergadering van 7 juli 2020 (2019/2020 nr. 36)

Aanvang: 22.49 uur

Status: gecorrigeerd


Stemming Reparatie verhuurderheffing bij gedeeld genot huurwoningen

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II (reparatie verhuurderheffing bij gedeeld genot huurwoningen) (35409).

(Zie vergadering van heden.)


De voorzitter:

Dan gaan we nu stemmen over het wetsvoorstel zelf. Wenst een van de leden een stemverklaring over het wetsvoorstel af te leggen? Ik gok zomaar dat dat de heer Gerbrandy is. En inderdaad, de heer Gerbrandy komt naar voren.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

De heer Gerbrandy.


De heer Gerbrandy (OSF):

Voorzitter. Excuus voor de onduidelijkheid. Misschien zal het de regering en de minister verbazen, maar ik stem voor dit wetsvoorstel. Dat gaat om de rechtsgelijkheid. Ik zou de wet vandaag liever niet behandelen, omdat we later nog terugkomen op de verhuurderheffing. En zoals deze Kamer weet, ben ik daar pertinent op tegen. Maar dit is rechtsgelijkheid. Voorstemmen!

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Gerbrandy. Zijn er nog andere ... de heer Kox.


De heer Kox (SP):

Voorzitter. Wat een technisch reparatiewetje heette, blijkt een juridische noodsprong. Dat weten we sinds vandaag, maar hadden we natuurlijk veel eerder moeten weten. Deze Kamer had tijdig en volledig moeten horen dat door nalatigheid de Staat wellicht een miljard aan verhuurderheffing misloopt over vorig jaar en wellicht 1,8 miljard over dit jaar. Beide risico's vinden we niet vermeld in de begroting voor 2020. Aan het eerste risico is door de regering niks meer te doen, het tweede risico denkt de minister slechts te kunnen stoppen met deze slordige spoedwet met ongepaste terugwerkende kracht. Volgens de Raad van State deugt dat niet. Volgens ons evenmin. We zullen onze steun daarom aan dit wetsvoorstel moeten onthouden.

Dank u wel.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Kox. Zijn er nog andere leden die een stemverklaring over dit wetsvoorstel wensen af te leggen? Dat is niet het geval.

Dan stemmen wij bij zitten en opstaan.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, het CDA, FvD, de VVD, Fractie-Otten, GroenLinks, de PvdA, de OSF, D66 en de ChristenUnie voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de fracties van de SP, 50PLUS, de PVV en de PvdD ertegen, zodat het is aangenomen.