35.521

Tweede incidentele suppletoire begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2020 inzake UrgendamiddelenDeze incidentele suppletoire begroting (ISB)wijzigt de begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (35.300 VII) in verband met Urgendamiddelen.

Het gaat hierbij om een pakket aan maatregelen dat toeziet op het verminderen van energiegebruik bij huishoudens bij zowel koopwoningen als huurwoningen en een subsidie ter ondersteuning aan de stichting Urgenda.


Stand van zaken

Het voorstel (TK, 1) is op 17 december 2020 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: VVD, CDA, D66, GroenLinks, SP, PvdA, ChristenUnie, PvdD, 50PLUS, DENK, SGP en van Kooten-Arissen.

Tegen: PVV, FVD en Krol.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 2 maart 2021 als hamerstuk afgedaan. PVV, Fractie-Nanninga en Fractie-Otten is daarbij aantekening verleend.


Kerngegevens

ingediend

8 juli 2020

titel

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2020 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake Urgendamiddelen)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 augustus van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 augustus, dan treedt zij inwerking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 augustus 2020.


Documenten