35.570 XVII

Begrotingsstaat Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2021Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2021 van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.


Stand van zaken

Het wetsvoorstel (EK, A) is op 8 december 2020 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, PvdA, Krol, GroenLinks, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, D66, VVD, SGP, CDA en de ChristenUnie.

Tegen: PvdD, PVV en FVD.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 15 december 2020 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: SGP, CDA, VVD, GroenLinks, SP, 50PLUS, D66, PvdA, OSF en ChristenUnie.

Tegen: Fractie-Van Pareren, FVD, Fractie-Otten, PVV en PvdD.


Kerngegevens

ingediend

15 september 2020

titel

Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2021

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.


Documenten

Bladeren:
[1-50] [51-76] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-76] documenten