35.403, E

Motie-Backer (D66) c.s. over de rol van Europese Unie ter bevordering van de volksgezondheidIn deze motie wordt de regering verzocht te bevorderen dat de Europese Unie haar rol ten behoeve van ‘public health’ versterkt en te onderzoeken hoe de Europese Unie coördinatie en samenwerking betreffende ‘public health’ vorm kan geven en over de resultaten de Kamer te informeren.Kerngegevens

nummer 35.403, E
ingediend 3 november 2020
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 10 november 2020 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. SGP, FVD, VVD, Fractie-Otten en PVV stemden tegen.
indiener(s) J.P. Backer (D66)
mede ondertekend door A.L. Bredenoord (D66)
G. Gerbrandy (OSF)
dossier(s) Staat van de Europese Unie 2020 (35.403)
behandelende commissie(s) commissie voor Europese Zaken (EUZA)
uitvoeringsstatus niet uitgevoerd