Dinsdag 12 januari 2021, commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)Aanvang: 18:30 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda (LET OP: VIDEOVERGADERING IN TEAMS)

6.
35627

Zevende incidentele suppletoire begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2020 inzake extra middelen vrije theaterproducenten in verband met COVID-19

Procedure

8.
Toezegging T02942

Toezegging Aanbevelingen commissie-Dijkgraaf (35.104)

Bespreking van de brief van de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 18 december 2020 inzake verankering maatschappelijke verantwoordelijkheid in de wet

10.
Rondvraag


Korte aantekeningen