35.678

Incidentele suppletoire begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2021 inzake CoronamaatregelenDit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2021 van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (35.570 XVI). Deze wijzigingen houden verband met de uitgaven inzake coronamaatregelen.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer

De Tweede Kamer heeft het voorstel op 11 februari 2021 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 9 maart 2021 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

15 december 2020

titel

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2021 (Incidentele suppletoire begroting inzake Coronamaatregelen)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2021 van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari 2021, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari 2021.


Documenten