Dinsdag 19 januari 2021, commissies Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)Aanvang: 15:15 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

3.
Voortgangsbrief Omgevingswet november 2020

Brief van de minister van BZK van 14 januari 2021 in reactie op de brief van 17 december 2020 (Verslag schriftelijk overleg (33118, BQ))

Bespreking verslag schriftelijk overleg

4.
Evaluatie Wet dieren in relatie tot de Omgevingswet

Brief van de minister van BZK van 14 januari 2021 in reactie op de brief van 18 december 2020 (Verslag schriftelijk overleg (33118 / 31389, BP))

Bespreking verslag schriftelijk overleg

5.
Rondvraag


Korte aantekeningen