Dinsdag 19 januari 2021, commissie Koninkrijksrelaties (KOREL)Aanvang: 15:30 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda (LET OP: VIDEOVERGADERING IN TEAMS)

Voor deelname aan deze vergadering zie de instructies in de bijlage bij dit agendapunt en de mail die u op 15 januari jl. van de commissiegriffier heeft ontvangen

2.
Beleidsdebat Koninkrijksrelaties op 2 februari 2021

Bespreking

4.
Rondvraag


Korte aantekeningen