Dinsdag 26 januari 2021, commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)Aanvang: 18:45 uur

Agenda

2.
34972, K

Brief van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over uitstel van de memorie van antwoord; Wet digitale overheid

Bespreking van de brief van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 19 januari 2021 inzake uitstel memorie van antwoord

3.
Themadebat decentralisaties (voorstel-Ganzevoort)

Bespreking stand van zaken

6.
Rondvraag


Korte aantekeningen