Dinsdag 19 januari 2021, commissies Justitie en Veiligheid (J&V) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)Aanvang: 18:45 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

3.
T03021 (Voortgangsberichten)

Stand van zakenbrief covid-19 (25295, J)

Bespreking5.
Rondvraag


Korte aantekeningen