35.703

Derde incidentele suppletoire begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2021 inzake CoronamaatregelenDit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2021 van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (35.570 XVI). Deze wijzigingen houden verband met de uitgaven inzake coronamaatregelen.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK, 1) op 22 april 2021 als hamerstuk afgedaan

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 25 mei 2021 als hamerstuk afgedaan. De Fractie-Otten is daarbij aantekening verleend.


Kerngegevens

ingediend

15 januari 2021

titel

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2021 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake Coronamaatregelen)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van 15 januari 2021 van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 15 januari 2021, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 15 januari 2021.


Documenten