Dinsdag 26 januari 2021, commissies Justitie en Veiligheid (J&V) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) , Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ), Koninkrijksrelaties (KOREL), Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)Aanvang: 15:30 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

4.
Toezeggingen plenair debat Verduidelijking tijdelijke grondslag regels toegang en gebruik voorzieningen personenvervoer (35695) (betrokken commissies: J&V + VWS + BiZa/AZ + IWO)

Bespreking concepttoezeggingen

6.
Rondvraag


Korte aantekeningen