Dinsdag 9 februari 2021, commissies Justitie en Veiligheid (J&V), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ), Koninkrijksrelaties (KOREL), Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO), Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV), Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)Aanvang: 16:45 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

3.
Regeling ministers VWS, J&V en BZK houdende wijziging Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 en Tijdelijke regelingen maatregelen covid-19 Bonaire, Saba en Sint Eustatius i.v.m. verlenging maatregelenpakket, ophalen artikelen bij winkels, negatieve antigeentestuitslag reizigers uit Europees Nederland naar Bonaire (betrokken commissies: J&V, VWS, BiZa/AZ, KOREL, IWO en EZK/LNV)

Brief van 2 februari 2021 (35526/25295, AD)

Bespreking

4.
T03021 (Voortgangsberichten) (betrokken commissies: J&V, VWS en BiZa/AZ)

Brief van de minister van VWS van 2 februari 2021 met stand van zakenbrief covid-19 (35526/25295, AD en bijlagen)

Bespreking


9.
Rondvraag


Korte aantekeningen