Dinsdag 23 februari 2021, commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)Aanvang: 18:00 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda (LET OP: VIDEOVERGADERING IN TEAMS)

Voor deelname aan deze vergadering zie de instructies in de bijlage bij dit agendapunt en de mail die u op 19 februari jl. van de commissiestaf heeft ontvangen

3.
EK 32.847, R

Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over woonkansen in het middensegment; Integrale visie op de woningmarkt

Bespreking van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 17 februari 2021 over woonkansen in het middensegment

4.
35347, L - Motie-Van Rooijen (50PLUS) c.s. over geschikte woningen voor ouderen

Brief van de minister Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 22 januari 2021 (35347 / 35570 VII, R)

Inbreng voor schriftelijk overleg

9.
35654, L

Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het schriftelijk overleg met de Tweede Kamer inzake de stand van zaken van de voorbereiding van de Tweede Kamerverkiezing; Tijdelijke wet Tweede Kamerverkiezing covid-19

Bespreking

11.
34972 (Voorhang ontwerpbesluit Identificatiemiddelen voor natuurlijke personen Wdo)

Brief van de staatssecretaris van BZK van 9 februari 2021 ter aanbieding van het ontwerpbesluit identificatiemiddelen voor natuurlijke personen Wdo; Wet digitale overheid

Bespreking van de aanbiedingsbrief van 9 februari 2020 van de staatssecretaris van BZK inzake het ontwerpbesluit houdende vaststelling van regels inzake de aanwijzing en erkenning van publieke en private identificatiemiddelen (Besluit identificatiemiddelen voor natuurlijke personen Wdo)

12.
Toezegging T01895 / 33797, X

Toezegging Beslissingen inzake verlenging melden aan de Kamer (33.797)

Bespreking van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met een afschrift van het besluit op de aanvraag van de gemeente Rotterdam tot aanwijzing van gebieden voor selectieve woningtoewijzing (EK 33.797, X)

15.
Rondvraag


Korte aantekeningen