T03072

Toezegging De Kamer informeren over de voortgang, de behaalde resultaten en de tweede uitvoeringsagenda 2021 inzake landspakketten Aruba en Curaçao (35.570 IV)De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt de Kamer schriftelijk toe haar met betrekking tot de eerste uitvoeringsagenda landspakketten Aruba en Curaçao in april 2021 te informeren over de voortgang, de behaalde resultaten en de tweede uitvoeringsagenda 2021.


Kerngegevens

Nummer T03072
Status voldaan
Datum toezegging 2 februari 2021
Deadline 1 mei 2021
Verantwoordelijke(n) Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Commissie commissie voor Koninkrijksrelaties (KOREL)
Soort activiteit Brief
Categorie brief/nota
Onderwerpen COHO
landspakket
voortgangsrapportage
Kamerstukken Begrotingsstaten Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2021 (35.570 IV)


Uit de stukken

“De uitvoeringsagenda’s zijn in samenwerking met Aruba en Curaçao tot stand gekomen en geven richting aan de uitvoering van een gericht aantal maatregelen voor de komende periode. Er is een prioritering gemaakt in de uitvoering van de maatregelen, gelet op de urgentie en de beschikbare uitvoeringscapaciteit aan de zijde van Aruba of Curaçao enerzijds en Nederland anderzijds. Op basis van de onderzoeken en doorlichtingen die conform de uitvoeringsagenda in de komende periode uitgevoerd worden, zal de uitvoeringsagenda steeds verder gevuld en uitgewerkt worden. De eerstvolgende uitvoeringsagenda wordt op 1 april 2021 vastgesteld. Vanaf dat moment zal dat iedere volgende drie maanden plaatsvinden. Ik zal uw Kamer in april informeren over de voortgang, de behaalde resultaten en de tweede uitvoeringsagenda 2021.”


Brondocumenten


Historie