Dinsdag 6 april 2021, commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)Aanvang: 18:15 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda (LET OP: VIDEOVERGADERING IN TEAMS)

Voor deelname aan deze vergadering zie de instructies in de bijlage bij dit agendapunt en de mail die u op 2 april jl. van de commissiegriffier heeft ontvangen

3.
35517

Wijziging van de Woningwet naar aanleiding van de evaluatie van de wet en aanpassing van enkele andere wetten

Voorbereidend onderzoek

4.
35619

Samenvoeging van de gemeenten Landerd en Uden

Voorbereidend onderzoek

5.
35620

Samenvoeging van de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis

Voorbereidend onderzoek

6.
35621

Samenvoeging van de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk

Voorbereidend onderzoek

7.
35622

Herindeling van de gemeenten Beemster en Purmerend

Voorbereidend onderzoek

8.
35623

Herindeling van de gemeenten Amsterdam en Weesp

Voorbereidend onderzoek

12.
Rondvraag


Korte aantekeningen