Dinsdag 23 februari 2021, commissie Koninkrijksrelaties (KOREL)Aanvang: 17:30 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda (LET OP: VIDEOVERGADERING IN TEAMS)

Voor deelname aan deze vergadering zie de instructies in de bijlage bij dit agendapunt en de mail die u op 19 februari jl. van de commissiestaf heeft ontvangen

3.
35420, AD

Brief van de staatssecretaris van BZK inzake uitbreiding economisch steun- en herstelpakket Caribisch Nederland (noodpakket 4.0); Noodpakket banen en economie

Bespreking

4.
Voorbespreking debat Koninkrijksrelaties d.d. 2 maart 2021 (o.v.)

Bespreking

6.
Rondvraag


Korte aantekeningen