35.712

Incidentele suppletoire begroting Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2021 inzake voedselhulp en steunmaatregelen Caribisch deel van het koninkrijkIn deze incidentele suppletoire begroting (ISB) wordt de begroting van Koninkrijksrelaties en het BES-fonds voor het jaar 2021 (35.570 IV) gecorrigeerd in verband met de noodmaatregelen die genomen zijn ten aanzien van de uitbraak van het coronavirus.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK, 1) op 11 februari 2021 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 2 maart 2021 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

25 januari 2021

titel

Wijziging van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2021 (Incidentele suppletoire begroting inzake voedselhulp en steunmaatregelen Caribisch deel van het koninkrijk)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2021.


Documenten

11