35.755

Verlenging minimale geldigheidsduur van cadeaubonnen tot twee jaarDit wetsvoorstel voorziet in een verlenging van de minimale geldigheidsduur van cadeaubonnen naar twee jaar.

Hierdoor krijgen consumenten meer tijd om een cadeaubon te gelde te maken en blijven ze minder vaak zitten met verlopen cadeaubonnen.

Met dit voorstel wordt uitvoering gegeven aan de door de Tweede Kamer aangenomen motie van het lid Van den Berg over een minimale geldigheidsduur van twee jaar voor cadeaukaarten (TK 24.036, 430).


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK, 2) op 9 september 2021 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 5 oktober 2021 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

4 maart 2021

titel

Wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek en de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek in verband met de verlenging van de minimale geldigheidsduur van cadeaubonnen tot twee jaar

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.


Documenten