35.763

Vierde incidentele suppletoire begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2021 inzake CoronamaatregelenDeze incidentele suppletoire begroting (ISB) wijzigt de begrotingsstaat van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2021 vanwege de aanvullende Coronamaatregelen.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK, 1) op 10 juni 2021 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 29 juni 2021 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

12 maart 2021

titel

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2021 (Vierde incidentele suppletoire begroting inzake Coronamaatregelen)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van 12 maart 2021 van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 12 maart 2021, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 12 maart 2021.


Documenten