35.445, D

Motie-Beukering (Fractie-Nanninga) c.s. over toekomstige mogelijke inzet ontwikkelingssamenwerking AfghanistanIn deze motie wordt de regering verzocht aan deze samenwerkingsovereenkomst, de Nederlandse middelen te concentreren op corruptiebestrijding, onderwijs en vrouwenrechten in met name de provincie Uruzgan en rondom de gebieden waar Nederlandse militairen zijn (of worden) ingezet.Kerngegevens

nummer 35.445, D
ingediend 16 maart 2021
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 23 maart 2021 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. SGP, CDA, Fractie-Nanninga, FVD en Fractie-Otten stemden voor.
indiener(s) A.J.A. Beukering (Nanninga)
mede ondertekend door H.A. Berkhout (Nanninga)
L.P. van der Linden (Nanninga)
A. Nanninga (Nanninga)
L.F.A.M. van Wely (Nanninga)
dossier(s) Goedkeuring Samenwerkingsovereenkomst partnerschap en ontwikkeling tussen de Europese Unie en de Islamitische Republiek Afghanistan (35.445)
behandelende commissie(s) commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)