35.794

Tweede incidentele suppletoire begroting Justitie en Veiligheid 2021 Regeling bedrijvenschade coronarellenDeze incidentele suppletoire begroting wijzigt de begrotingsstaat van het ministerie van Justitie en Veiligheid 2021. Eind januari 2021 zijn in meerdere Nederlandse steden ernstige coronarellen uitgebroken. Deze rellen veroorzaakten schade aan winkels en bedrijven in deze steden. Het gaat hier vaak om ondernemers die al zwaar getroffen zijn als gevolg van de corona-maatregelen.

Met dit voorstel komt er een regeling voor ondernemers die als gevolg van de rellen schade hebben geleden aan hun winkel of bedrijfspand, hun goederen/voorraad en/of hun inventaris. Het gaat om bedrijfsschade die zij niet vergoed krijgen van de verzekering.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

De Tweede Kamer (TK, 1) heeft het voorstel op 1 juli 2021 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 13 juli 2021 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

8 april 2021

titel

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2021 (Tweede incidentele suppletoire begroting Regeling bedrijvenschade coronarellen)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 maart 2021.


Documenten