Dinsdag 20 april 2021, commissie Koninkrijksrelaties (KOREL)Aanvang: 16:15 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda (LET OP: VIDEOVERGADERING IN TEAMS)

3.
T01222

Brief van de staatssecretaris van BZK inzake aanbieding 39e voortgangsrapportage Sint Maarten; Staatkundige vernieuwing van het Koninkrijk; Toezegging De Eerste Kamer zal tweemaal per jaar geïnformeerd worden over de voortgang van de uitvoering van de plannen van aanpak inzake de AMvRB 'Waarborging plannen van aanpak landstaken Curaçao en Sint-Maarten' (32.213 (R1903)

Bespreking 39e voortgangsrapportage Sint Maarten

5.
Rondvraag


Korte aantekeningen