Dinsdag 20 april 2021, commissies Justitie en Veiligheid (J&V), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ), Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO), Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV), Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)Aanvang: 11:30 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

AGENDA IS HERZIEN

6.
Aangekondigde interpellatieverzoeken (betrokken commissies: J&V, VWS en BiZa/AZ)

Bespreking

7.
Bepalende zeggenschap van de Staten-Generaal bij verlenging van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (betrokken commissies: J&V, VWS en BiZa/AZ)

Uitstelbrief van 12 april 2021 inzake rappel m.b.t. de motie-Janssen c.s. over zeggenschap bij verlenging van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19

Vaststelling conceptbrief

8.
Rondvraag


Korte aantekeningen