35.804

Vierde incidentele suppletoire begroting Infrastructuur en Waterstaat 2021 inzake Beschikbaarheidsvergoeding OV-sector Q4 2021Deze incidentele suppletoire begroting wijzigt de begrotingsstaat van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2021. Het kabinet verlengt de beschikbaarheidsvergoeding voor het openbaar vervoer. Hiermee moet het tijdens de coronacrisis mogelijk worden om een volwaardige dienstregeling aan te bieden aan reizigers van het openbaar vervoer.

De vergoeding is bestemd voor al het openbaar vervoer onder een concessie (gebiedsconcessies, lijnconcessies en lijnovereenkomsten) in Nederland. De beschikbaarheidsvergoeding openbaar vervoer loopt tot eind 2021.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

De Tweede Kamer (TK, 1) heeft het voorstel op 3 juni 2021 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 22 juni 2021 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

12 april 2021

titel

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2021 (Vierde incidentele suppletoire begroting inzake Beschikbaarheidsvergoeding OV-sector Q4 2021)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2021.


Documenten