35.805

Zevende incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2021 inzake FieldLabs, uitvoeringskosten steunmaatregel mobiliteitscluster en rente voucherkredietfaciliteitIn deze incidentele suppletoire begroting (ISB) wordt de begrotingsstaat van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor het jaar 2021 gewijzigd ( 35.570 XIII).

Het betreft wijzigingen met betrekking tot FieldLabs, uitvoeringskosten steunmaatregel mobiliteitscluster en rente voucherkredietfaciliteit. De Kamer is hierover geinformerd met de brief van de minister van VWS van 7 mei 2021 over pilots testen voor toegang en Fieldlabs ( EK 35807 / 35.805, B) en met de brief van de bewindspersonen van EZK, van Financiën en van SZW 12 maart 2021 over aanvullingen op het economisch steun- en herstelpakket met betrekking tot de regeling Steunmaatregel mobiliteitscluster ( EK 35.420, AI) en met de brief van de staatssecretaris van EZK van 2 april 2021 over voucherkredietregeling ( EK 35420, AM).


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK, 1) op 1 juli 2021 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 13 juli 2021 als hamerstuk afgedaan. PvdD en Fractie-Otten is daarbij aantekening vereend.


Kerngegevens

ingediend

13 april 2021

titel

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2021 (Zevende incidentele suppletoire begroting inzake FieldLabs, uitvoeringskosten steunmaatregel mobiliteitscluster en rente voucherkredietfaciliteit)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van 13 april van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 13 april, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 13 april.


Documenten