Dinsdag 13 juli 2021, commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ)Aanvang: 15:00 uur

Agenda

2.
Ongehoord onrecht in het vreemdelingenrecht

Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van J&V over het rapport “Ongehoord onrecht in het vreemdelingenrecht"; Vreemdelingenbeleid

Bespreking

3.
Speciaal verslag van de Europese Rekenkamer: Ondersteuning van het beheer van de buitengrenzen door Frontex: tot nog toe onvoldoende doeltreffend

Inbreng voor schriftelijk overleg

4.
E180035

Brief van de staatssecretaris van J&V over het voorlopig politiek akkoord over de verordening inzake het Asielagentschap van de EU; EU-voorstellen: migratievoorstellen n.a.v. Staat van de Europese Unie 2018 COM(2018)631, 633, 634

Bespreking

7.
Rondvraag


Korte aantekeningen