34.641, M

Motie-Dittrich (D66) c.s. over een systeem van onderzoek naar en beoordeling van de wijze waarop de politieambtenaar in concrete situaties onjuist heeft gehandeldIn deze motie wordt de regering verzocht om de mogelijkheden te onderzoeken van een nieuw disciplinair systeem van onderzoek naar en beoordeling van de wijze waarop de politieambtenaar in concrete situaties onjuist heeft gehandeld, en de Eerste Kamer daarover te berichten.Kerngegevens

nummer 34.641, M
ingediend 20 april 2021
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 11 mei 2021 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. SGP, CDA, FVD, VVD, Fractie-Otten en PVV stemden tegen.
indiener(s) B.O. Dittrich (D66)
mede ondertekend door J.P. Backer (D66)
R.A. Janssen (SP)
P. Nicolaï (PvdD)
H.J.J. Talsma (ChristenUnie)
G.V.M. Veldhoen (GroenLinks)
M.L. Vos (PvdA)
dossier(s) Geweldsaanwending opsporingsambtenaar (34.641)
behandelende commissie(s) commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)
uitvoeringsstatus niet uitgevoerd

Bijzonderheden

De commissie voor J&V heeft naar aanleiding van het verslag van een schriftelijke overleg (EK, P) met de minister van J&V over de uitvoering van de Motie-Dittrich (D66) c.s. over een systeem van onderzoek naar en beoordeling van de wijze waarop de politieambtenaar in concrete situaties onjuist heeft gehandeld (EK, M) bij brief van 9 juli 2021 gevraagd naar de nog te ontvangen documenten die in de brief genoemd worden en waarover de Kamer in het najaar van 2021 geïnformeerd zal worden.Uitvoering