Dinsdag 25 mei 2021, commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)Aanvang: 19:30 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda (LET OP: VIDEOVERGADERING IN TEAMS)

2.
35517, D

Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ter aanbieding van het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 naar aanleiding van de evaluatie van de herziene Woningwet; Wijziging van de Woningwet naar aanleiding van de evaluatie van de wet en aanpassing van enkele andere wetten

Bespreking voorhang van het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 naar aanleiding van de evaluatie van de herziene Woningwet

3.
28362, A

Bespreking van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 10 mei 2021 inzake Voorstel voor beleidslijn actieve openbaarmaking nota's

5.
T02845 en vaststelling commissiebrief

Toezegging Verlenging wet (35.424); Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Bespreking voorhang en vaststelling commissiebrief

6.
35590 / 35654, G

Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ter aanbieding van het ontwerpbesluit houdende verlenging van de geldingsduur van de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19; Tijdelijke wet verkiezingen covid-19

Bespreking

8.
Rondvraag


Korte aantekeningen