35.823

Tweede incidentele suppletoire Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2021 inzake GrenstestenIn deze incidentele suppletoire begroting (ISB) wordt de begrotingsstaat van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor het jaar 2021 (35.570 VII) gewijzigd in verband met de budgettaire verwerking van het organiseren van aanvullende coronatestcapaciteit in de Nederlandse grensregio met Duitsland.

Over de beleidsmatige inhoud van deze incidentele suppletoire begroting zijn de Staten-Generaal geïnformeerd via de Kamerbrief Grenstesten (EK 35.526, BA).


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK, 1) op 23 september 2021 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 12 oktober 2021 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

29 april 2021

titel

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2021 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake Grenstesten)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van 29 april van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 29 april, dan treedt zij inwerking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 29 april 2021.


Documenten