Dinsdag 18 mei 2021, Commissies Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)Aanvang: 17:30 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

3.
Openbaarmaking verslagen Klimaatakkoord

Verslag nader schriftelijk overleg (34902, Q)

Bespreking verslag nader schriftelijk overleg

4.
Rondvraag


Korte aantekeningen