35.603

Versterking gebouwen in de provincie GroningenHet doel van dit voorstel is het bereiken van veilige gebouwen in Groningen. Daartoe biedt het voorstel een publieke regeling met een navolgbaar en transparant versterkingsproces voor de gebouwen in Groningen. De rollen en verantwoordelijkheden van de betrokken partijen, waaronder gemeenten, worden vastgelegd en de positie van de eigenaar wordt verbeterd. Tevens worden er mogelijkheden geboden om de uitvoering te versnellen.

Met dit voorstel wordt de publieke aanpak van de versterking van gebouwen wettelijk verankerd, in het verlengde van het wettelijk regelen van de afhandeling van schade door bodembeweging als gevolg van de gaswinning uit het Groningenveld en de gasopslag bij Norg door de overheid, en krijgt de risicogerichte aanpak een wettelijke basis.

Gebouwen komen in aanmerking voor versterkingsmaatregelen indien zij niet aan de veiligheidsnorm voldoen. Om te bepalen of een gebouw veilig is, wordt de zogeheten Meijdamnorm gehanteerd. Deze norm beschrijft de maximaal aanvaardbare kans dat een individu overlijdt in of bij een gebouw door een aardbeving en is gesteld op een kans van 1 op de 100.000 per jaar.

Het voorstel heeft betrekking op gebouwen in de Groningse gemeenten waar veiligheidsrisico’s bestaan vanwege aardbevingen als gevolg van de gaswinning.

Het wetsvoorstel is een aanvulling op de Tijdelijke wet Groningen (35.250) waarin de publiekrechtelijke schadeafhandeling door de overheid is beschreven.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A herdruk) is op 10 maart 2021 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: VVD, CDA, D66, GroenLinks, ChristenUnie, DENK, SGP, FVD, Krol.

Tegen: PVV, SP, PvdA, PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen.

De Eerste Kamercommissies voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) hebben 6 juli 2021 besloten de behandeling van dit wetsvoorstel aan te houden, in afwachting van de aangekondigde novelle (EK, I).


Kerngegevens

ingediend

13 oktober 2020

titel

Wijziging van de Tijdelijke wet Groningen in verband met de versterking van gebouwen in de provincie Groningen

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten

Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-114] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-114] documenten